Home >

Propertymanagement

Propertymanagement

Operationeel niveau

De uitvoering: exploitatie & beheer

Wat is het?

Propertymanagement betreft in theorie het operationeel beheer van het vastgoed. In praktijk komt hier echter veel meer bij kijken dan de technische instandhouding van het vastgoed alleen. Vastgoed staat immers in wijken en buurten met een sociale samenhang. Een samenhang die grotendeel bepaald wordt door de mens die zich hierin begeeft.

 

De mens, de persoon, de klant, het individu, de huurder, het gezin, de buurtbewoner(s), de vereniging, zorgpartij, etc. Al deze partijen zijn van invloed op het beoogde en noodzakelijke beheer van wijken, buurten en het vastgoed dat hierin staat. Binnen het maatschappelijk speelveld zijn zij de reden waarom welk beheer wel, in welke mate wordt uitgevoerd of dat juist besloten wordt dit niet te doen.

 

Welke keuze ook gemaakt wordt op andere niveaus (strategisch en/of tactisch), het operationele kader voert deze uit. Mét daarbij de contacten in de wijken en buurten. Dan moet je een goed verhaal hebben. Een verhaal dat niet op zichzelf staat, maar in verbinding staat met alle lagen van de organisatie en daarbuiten. Dan pas is het consistent en uitlegbaar. Het operationele kader dient dan ook goed vertegenwoordigd te zijn in het tactisch niveau: bij het assetmanagement. Enerzijds als oren en ogen in de wijk en daarmee: inputleverancier voor analyses en onderzoeken (Wat speelt er, wat leeft er?) en anderzijds: als vertegenwoordiger van uitgevoerd beheer en de effecten ervan (Wat hebben we gedaan? Heeft dit het gewenste effect gehad? Hoe kunnen we het (nog) beter doen?)

 

De sleutel: adequaat sociaal en technisch beheer

Een zuivere, transparante inrichting van het technisch en sociaal beheer geldt als voorwaarde voor assetmanagement om te kunnen sturen op de performance  van de bestaande voorraad in wijken en buurten (sociaal, kwalitatief en financieel). Deze voorwaarde maakt dat het operationele kader onmisbaar is bij de interactie tussen de verschillende niveaus van vastgoedsturing (strategisch, tactisch en operationeel).

 

Wanneer het operationele kader in staat is -naast de uitvoering van beheer- de behoefte in wijken en buurten te duiden, te vertegenwoordigen en ook daadwerkelijk aan tafel zit, dan gaat vastgoedsturing pas écht leven. Alleen dán is er sprake van:

‘Integrale (vastgoed)sturing met een hart!’

 

 

Portfoliomanagement (meer…)

Assetmanagement (meer…)

Propertymanagement (meer…)

——————————————————————+

Integrale Vastgoedsturing (meer…)