Home >

Assetmanagement

Assetmanagement

Tactisch niveau

De vertaling & verantwoording van koers naar uitvoering

Wat is het?

Assetmanagement is het sturen van bedrijfsmiddelen (de organisatie en vastgoedobjecten) en processen op zodanige wijze, dat gestelde kaders, ambities en organisatiedoelstellingen -verankerd in de portefeuillestrategie- op een zo efficiënt mogelijke wijze worden gerealiseerd.

 

Onmisbaar bij adequaat Assetmanagement is een betrouwbare set aan data ten behoeve van performance-analyse, simulatie en (bij)sturing. Dit vraagt om inzicht en overzicht over alle vastgoedgerelateerde activiteiten met daarbij de sociale, technische en financiële aspecten die hier onderdeel van uitmaken. Dit vereist organisatie-brede betrokkenheid en organiserend vermogen om dit te realiseren. Een schone taak die klare taal vereist in een overzichtelijk proces:

 

De sleutel: de investeringsselectie

Het proces van investeringsselectie betreft het begeleiden en monitoren van de transformatieopgave. Een heldere, eenduidige organisatie van dit proces draagt bij aan een objectieve, verantwoorde selectie van projectinitiatieven. Hiertoe behoren alle initiatieven die leiden tot (des)investeringen en wijzigingen in de vastgoedportefeuille, inclusief het sociaal en technisch beheer.

 

Naast een heldere beschouwing van projectinitiatieven als individuele business-cases, worden deze ook beschouwd in relatie tot en in vergelijking met andere plausibele scenario’s of alternatieve business-cases. Tevens wordt gekeken naar de relatie met investeringsopgaven in andere wijken, buurten en gebieden én de totale investeringsopgave van uw organisatie.

 

Samenvattend: het proces van investeringsselectie toetst noodzakelijke en/of gewenste ingrepen in lijn met de koers en de (financiële) haalbaarheid hiervan in de tijd. Het jaarlijkse product van het investeringsselectieproces is de meerjaren-investeringsbegroting die na akkoord geldt als uitvoeringsagenda of anders gezegd:

‘De verantwoorde dienstregeling op de koers van de organisatie!’

 

 

Portfoliomanagement (meer…)

Assetmanagement (meer…)

Propertymanagement (meer…)

—————————————————————— +

Integrale Vastgoedsturing (meer…)