Home >

Aanjager

Vreemde Ogen als Aanjager

REFLECTEREN & ACTIVEREN

'Succes door ont-wikkelen!'

Aanjager

In de rol van aanjager ben ik inzetbaar voor uiteenlopende organisatie-vraagstukken waarbij een beroep gedaan wordt op de veranderbereidheid van uw organisatie:

 

Organisatiestrategie, -ontwikkeling en -transitie

 

Het optuigen en begeleiden van aanjaagtrajecten is intensief.

In relatief korte tijd wordt een vraagstuk, beoogde ontwikkeling of gewenste verandering zorgvuldig in kaart gebracht en uitlegbaar vormgegeven. Hierbij worden de volgende stappen samen met u(w organisatie) doorlopen:

 

  • het helder krijgen van de kernvraag: ‘Wat is concreet het probleem/ het doel/ de uitdaging?’
  • de aanpak: het bieden van inzicht, overzicht en een realistisch perspectief door scherpe analyses en heldere conclusies
  • de uitvoering: het initiëren, creëren en stimuleren van bewustwording en actie (tot verbetering)

 

Deze stappen zijn op zich niet bijzonder. Wél de wijze waarop deze worden doorlopen: met brede betrokkenheid, op respectvolle wijze en altijd vanuit de eenvoud. Het zijn de mensen die het verschil maken, zo ook de rol van Aanjager. In deze rol maak ik trajecten overzichtelijk én werkbaar. Hierbij zet ik mensen in hun kracht, enthousiasmeer ik en krijg ik mensen mee: een absolute voorwaarden voor een succesvol verandertraject.

 

Specifiek

Afhankelijk van uw vraagstuk kent de rol van Aanjager verschillende vormen van inzet en producten. Hierbij valt te denken aan:

 

  • Sparringpartner bij reflectie op het collectief (de organisatie), specifieke organisatievraagstukken, dilemma´s, bemiddeling bij conflictsituaties (mediation) en individuele coaching
  • Quick-scan-analyse van uw organisatie, bedrijfsonderdeel of proces. Bijvoorbeeld het integrale proces van vastgoedsturing
  • Het over de bühne brengen van complexe materie, organisatieontwikkelingen en/of het bespreekbaar maken van gewenste veranderingen.

Wat anderen zeggen over Frank.

De oh-zo noodzakelijke, maar prettige, luis in de pels van de organisatie. Frank zorgt voor scherpe analyses waarbij hij ook complexe vraagstukken weet te vertalen/presenteren in klare taal. Consciëntieus, doelgericht, en met -waar nodig- een gezond tegengeluid komt hij altijd tot het beste resultaat

John Slot
Manager Vastgoedsturing | Domijn
Manager Vastgoedsturing | Domijn

Frank weet vragen te stellen die niemand bedenkt. Hij durft samen te zoeken naar een meer passende aanpak. Scherp van tong zonder dat het persoonlijk zeer doet. Maar prikkelend genoeg om samen in beweging te komen

Robin Schoemaker
Relatiebeheerder | Domijn
Relatiebeheerder | Domijn

Stevige sparringpartner met overtuigingskracht en een verfrissende kijk op zaken!
Zeker een aanrader!

Richard Pieksma
Directeur IT-Woon
Directeur IT-Woon